Bạn cần một nơi để tìm tài liệu trực tuyến ? Một nơi để chia sẻ những tài liệu của cá nhân ? Vietdoc là một thư viện chia sẻ tài liệu trực tuyến, giúp bạn tìm kiếm tốt hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn

Image Alternative text

Hình thành

Xuất phát từ mong muốn chia sẻ trực tuyến, một thư viện số cho mọi người, Vietdoc đã được xây dựng

Trải qua nhiều lần thử nghiệm, Vietdoc đã được xây dựng trên nền ngôn ngữ PHP7.0, đem lại cho người dùng trải nghiệm tốt hơn về một website có tốc độ nhanh

Website sử dụng một số thư viện thứ ba để có thể hiển thị được tài liệu trực tuyến, đây là vấn đề quan trọng nhất trong quá trình xây dựng

Chúng tôi rất mong muốn nhận được phản hồi của người dùng để có thể hoàn thiện ngày một tốt hơn

Cộng đồng

Vietdoc hướng chủ yếu đến tài liệu chia sẻ của người dùng, do đó chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng.

Những quan điểm hiểu biết cá nhân là yếu tố quan trọng được đề cao. Vì vậy tại sao các bạn không viết lại những gì bạn muốn và chia sẻ với cộng đồng của Vietdoc ?

Và hơn nữa, bạn có thể kiếm thêm thu nhập với chúng tôi nhé.

Image Alternative text
Image Alternative text
Image Alternative text
Image Alternative text
Image Alternative text
Image Alternative text
Image Alternative text
Image Alternative text
Image Alternative text

Đội ngũ phát triển

Đội ngũ phát triển của Vietdoc gồm có 2 thành viên cơ bản, chịu trách nhiệm design và ý tưởng đồng thời coding

Ban đầu website rất khó khăn do chưa tìm được coder, tuy nhiên thật may mắn khi founder đã tìm được một coder phù hợp

Trong nhiều giai đoạn, website đã được phát triển trên nền Nodejs (Sailjs), PHP7.0 (Yii2, Phalcon). Cuối cùng có lẽ PHP7.0 vẫn phù hợp nhất