Kỹ thuật sản xuất dược phẩm - Sách đào tạo dược sĩ đại học - Nhà xuất bản Y học

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm - Sách đào tạo dược sĩ đại học - Nhà xuất bản Y học


Tác giả: Từ Minh Koóng
Năm phát hành: 2007
Chuyên mục: Y Học - Sức Khỏe

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm - Sách đào tạo dược sĩ đại học - Nhà xuất bản Y học
Gồm 2 tập :
- Tập 1: Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hóa dược và chiết xuất dược liệu
- Tập 2 : Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp

0 Đánh giá

Tổng đánh giá

0 người đánh giá
Viết đánh giá