Ấu Học Khải Mông-Trương Minh Ký

Ấu Học Khải Mông-Trương Minh Ký


Tác giả: Trương Minh Ký
Năm phát hành: 1893

Trương Minh Ký (張明記, 1855-1900), hiệu Thế Tải, Mai Nham, là một nhà giáo, báo, nhà văn hóa Việt Nam. Ông thông Hán và giỏi Pháp văn, làm thông ngôn cho nhà cầm quyền Pháp, cộng tác với Trương Vĩnh Ký (cũng là học trò của Trương Vĩnh Ký) trên tờ Gia Định báo, Thông Loại Khóa Trình cũng như viết sách dạy Pháp văn.

幼 學 開 蒙
ẤU HỌC KHẢI MÔNG
COURS GRADUÉ DE LANGUE CHINOISE ÉCRITE PAR THẾ-TẢI, TRƯƠNG – MINH – KÝ
Officier d’Académie
Ancien professeur de Chinois au collège Indigène
Interprète au titre européen
Au Bureau du Gouvernement de la Cochinchine
SAIGON Imprimerie Commerciale REY, CURIOL & Cie 1893

0 Đánh giá

Download: PDF
Download: Epub
Download: Mobi

Tổng đánh giá

0 người đánh giá
Viết đánh giá