1. Chào mừng bạn đến với vietlib.vn - Thư viện tài liệu số
Khi đồng ý và sử dụng các dịch vụ của Vietlib đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không sử dụng hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Vietlib

Chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh điều khoản sử dụng tùy từng thời điểm mà không cần thông báo cho các Thành viên. Nếu bạn đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo mọi thay đổi về điều khoản sử dụng.
Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, Thành viên sẽ phải thực hiện theo đúng các chỉ dẫn được niêm yết hoặc các quy định áp dụng cho các dịch vụ đó có thể được niêm yết theo từng thời điểm.

2. Quyền lợi và trách nhiệm
- Vietlib tôn trọng bản quyền của những thông tin, tài liệu mà Thành viên đưa lên vietlib.vn, tuy nhiên chúng tôi có toàn quyền biên tập lại nội dung sao cho phù hợp hoặc hủy bỏ những thông tin,tài liệu mà Thành viên cung cấp mà không cần thông báo cho Thành viên để đảm bảo rằng những thông tin, tài liệu được đăng ký phù hơp với Quy định của Vietlib.
- Chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng website của Thành vên nếu như Thành viên có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành viên.
- Chúng tôi có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên.
- Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Thành viên vi phạm quy định đăng tải thông tin,tài liệu trên website vietlib.vn hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
- Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát,cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của vietlib.vn.
- Chúng tôi có quyền gửi thư điện tử với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký.


3. Vấn đề miễn trách của vietlib.vn
- vietlib.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử để người bán người mua gặp nhau trao đổi thông tin,giao dịch mua bán tài liệu. Tất cả các giao dịch trên vietlib.vn như mua bán tài liệu, sử dụng dịch vụ, thông tin sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. vietlib.vn hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến hoạt động mua bán này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tranh chấp xảy ra giữa các bên.
- vietlib.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc Thành viên truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
- Tất cả các nguồn tài nguyên trên website (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu, audio, video, sách, truyện….) đều là do Thành viên đăng tải lên, vietlib.vn hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào về bản quyền, nội dung và/hoặc tính pháp lý của tất cả các nguồn tài liệu trên.
- Trong quá trình giao dịch có thể phát sinh những sự cố do lỗi kỹ thuật, đường truyền, virus….dẫn đến giao dịch bị cản trở gián đoạn. Đây là sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của vietlib.vn, do vậy vietlib.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ những sự cố này gây ra.

4.Trách nhiệm và quyền lợi của Thành viên
- Thành viên đảm bảo những thông tin, tài liệu đăng tải trênvietlib.vn thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) và các văn bản thi hành hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ. Nếu Thành viên vi phạm quy định này, Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên vietlib.vn được coi là Thành viên của vietlib.vn. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác và chịu trách nhiệm đối với tài khoản đăng ký của mình.
- Thành viên cam kết cung cấp thông tin đầy đủ chính xác bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, email…khi đăng ký thành viên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.
- Thành viên có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của Thành viên, do hoặc không do Thành viên trực tiếp đăng nhập. Nếu mất mật khẩu hoặc nghi ngờ mật khẩu của mình bị tiết lộ, Thành viên phải thông báo ngay cho vietlib.vn để được cấp mật khẩu mới. Tuy nhiên, vietlib.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm tổn thất nào phát sinh liên quan đến việc Thành viên bị mất mật khẩu hoặc bị lộ mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình,công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của vietlib.vn.
- Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu củavietlib.vn cũng như hệ thống máy chủ của vietlib.vn.
- Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, Thành viên hãy thông báo cho Ban quản trị của vietlib.vn qua email vietlibteam@gmail.com. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của vietlib.vn.
- Khi nhận xét, bình luận hoặc đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét các thành viên khác, Thành viên không được có những hành vi xúc phạm,nhạo báng hoặc có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa đối với Thành viên khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...). Thành viên tuyệt đối không được có hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầmmình là một thành viên khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản trị vietlib.vn.
- Thành viên có quyền đăng nhập và sử dụng các dịch vụ chúng tôi đưa ra trên vietlib.vn. Những thông tin và tài liệu Thành viên đưa lên phải phù hợp với quy định của vietlib.vn và quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bên thứ ba và trước pháp luật về nội dung, bản quyền,tính pháp lý đối với những thông tin, tài liệu Thành viên đưa lên.
- Thành viên không được quyền đưa lên vietlib.vn những nguồn thông tin, tài liệu sau:
· Nguồn thông tin, tài liệu đưa lên chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây mất an ninh quốc gia hoặc những tài liệu gây mẫu thuẫn tôn giáo, chính trị hay những vấn đề nhạy cảm;
· Nguồn tài liệu và thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan hoặc mang những tính chất tuyên truyền, phản động,đả kích, chống đối gây ảnh hưởng không tốt đến cá nhân hoặc tập thể trong xã hội;
· Nguồn tài liệu, thông tin hay hình ảnh vi phạm pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam;
· Những nguồn thông tin, tài liệu chứa virus để phá hoại trang web và ảnh hưởng tới những người sử dụng khác;
· Nguồn thông tin, tài liệu, hình ảnh hay video đồi trụy, khiêu dâm không phù hợp với thuần phong mĩ tục của Việt Nam.

5. Liên kết website
Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web điện tử trực tuyến khác. Bởi vì vietlib.vn không kiểm soát các trang web và các nguồn đó,Thành viên xác nhận và đồng ý rằng vietlib.vn không chịu trách nhiệm về tình trạng có sẵn của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào, quảng cáo,các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó.Thành viên xác nhận và đồng ý rằng vietlib.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

6. Thông báo
vietlib.vn có thể cung cấp cho Thành viên các thông báo,bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Dịch Vụ. Thành viên đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Thành viên trên Dịch Vụ sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho Thành viên về các vấn đề có trong thông báo đó.

7. Độ tuổi quy định
chúng tôi cung cấp những sản phẩm sách và tài liệu cho hầu hết các lứa tuổi, từ sách thiếu nhi, truyện tranh, cho đến các cuốn sách và tài liệu mang tính chất học thuật cho các lứa tuổi cao hơn... Vì vậy để đảm bảo cho lợi ích của người sử dụng là Thành viên, chúng tôi khuyến khích Thành viên nên tìm và tham khảo các tài liệu và sách phù hợp với lứa tuổi cũng như mục đích sử dụng của Thành viên để cho hiệu quả tốt nhất.

8. Đóng góp cho vietlib.vn
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, hoặc đề xuất đóng góp cho vietlib.vn thông qua các đề nghị hoặc bản thông tin phản hồi, Thành viên xác nhận và đồng ý rằng:
- Đóng góp của Thành viên không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền
- vietlib.vn không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp
- vietlib.vn có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các đóng góp này vì bất cứ mục đích gì
- vietlib.vn có thể có những cách thức tương tự với những đóng góp để xem xét và phát triển
- Đóng góp của Thành viên tư động trở thành tài sản của vietlib.vn, không có bất cứ nghĩa vụ nào của vietlib.vn đối với Thành viên.

9. Thỏa thuận chung
Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Thành viên và vietlib.vn, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của Thành viên, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa Thành viên và vietlib.vn liên quan đến Dịch Vụ.Để tránh sự nghi ngờ, Thành viên và vietlib.vn là các bên duy nhất liên quan tới Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ.

10. Các trường hợp vi phạm
vietlib.vn đề nghị Thành viên thông báo mọi trường hợp vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ cho Ban Chăm Sóc Khách Hàng của vietlib.vn tại địa chỉ email vietlibteam@gmail.com.