• pdf
Suy giảm dòng chảy kiệt và những tác động đến việc khai thác sử dụng nguồn nước và môi trường vùng hạ du lưu vực sông Mã
Suy giảm dòng chảy kiệt và những tác động đến việc khai thác sử dụng nguồn nước và môi trường vùng hạ du lưu vực sông Mã
367
 • Quang Minh
 • pdf
Tính toán thủy lực phục vụ quy hoạch phòng chống lũ lưu vực sông Cái-Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa
Tính toán thủy lực phục vụ quy hoạch phòng chống lũ lưu vực sông Cái-Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa
452
 • Quang Minh
 • pdf
Đánh giá độ tin cậy biến nhiệt độ và mưa của mô hình khí hậu Precis cho lưu vực sông Hồng
Đánh giá độ tin cậy biến nhiệt độ và mưa của mô hình khí hậu Precis cho lưu vực sông Hồng
423
 • Quang Minh
 • pdf
Ảnh hưởng của bậc thang công trình thủy điện đến dòng chảy hạ du và yêu cầu xả để đảm bảo dòng chảy tối thiểu của lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn
Ảnh hưởng của bậc thang công trình thủy điện đến dòng chảy hạ du và yêu cầu xả để đảm bảo dòng chảy tối thiểu của lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn
413
 • Mọt Sách
 • pdf
Ứng dụng dầm chữ I phát triển nâng cao khả năng chịu lực của dầm chính cửa van
Ứng dụng dầm chữ I phát triển nâng cao khả năng chịu lực của dầm chính cửa van
714
 • Mọt Sách
 • pdf
Nghiên cứu định hướng tiêu thoát nước quận Hà Đông-Hà Nội giai đoạn đến năm 2020,định hướng đến 2030
Nghiên cứu định hướng tiêu thoát nước quận Hà Đông-Hà Nội giai đoạn đến năm 2020,định hướng đến 2030
433
 • Mọt Sách
 • pdf
Dự báo dòng chảy lưu vực sông Hương trong điều kiện biến đổi khí hậu
Dự báo dòng chảy lưu vực sông Hương trong điều kiện biến đổi khí hậu
382
 • Mọt Sách
 • pdf
Đánh giá khả năng tiêu ngược của cống Long Tửu từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Đuống
Đánh giá khả năng tiêu ngược của cống Long Tửu từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Đuống
379
 • Mọt Sách
 • pdf
Đánh giá tác động lũ và nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại lũ cho vùng hạ lưu sông Kôn-Hà Thanh
Đánh giá tác động lũ và nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại lũ cho vùng hạ lưu sông Kôn-Hà Thanh
411
 • Mọt Sách
 • pdf
Quan điểm phân tích tối ưu rủi ro ngập lụt-Từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam
Quan điểm phân tích tối ưu rủi ro ngập lụt-Từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam
489
 • Mọt Sách
 • pdf
Thoát lũ hạ du Hồ Kẻ Gỗ-Thực trạng và giải pháp
Thoát lũ hạ du Hồ Kẻ Gỗ-Thực trạng và giải pháp
353
 • Mọt Sách
 • pdf
Xây dựng công nghệ tính toán và thiết lập bản đồ ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng công nghệ tính toán và thiết lập bản đồ ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc
343
 • Mọt Sách