• doc
Application of Integrated Report in BAOVIET Holdings
Application of Integrated Report in BAOVIET Holdings
39
 • Mọt Sách
 • pdf
DEVELOPING ANGEL INVESTORS’ SYNDICATES AND NETWORKS FOR THE ENRICHMENT OF THE STARTUP ECOSYSTEM IN VIETNAM
DEVELOPING ANGEL INVESTORS’ SYNDICATES AND NETWORKS FOR THE ENRICHMENT OF THE STARTUP ECOSYSTEM IN VIETNAM
63
 • Mọt sách
 • pdf
HOW TO FINANCE STARTUP BUSINESSES IN VIETNAM
HOW TO FINANCE STARTUP BUSINESSES IN VIETNAM
63
 • Mọt sách
 • doc
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ y tế Việt Nam
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ y tế Việt Nam
60
 • Mọt Sách
 • docx
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Đông Á
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Đông Á
92
 • Mọt Sách
 • doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vinaconex 6
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vinaconex 6
91
 • Quang Minh
 • ppt
Bộ tài liệu về các quy trình đào tạo nhân sự trong công ty-Trần Thịnh Lâm
Bộ tài liệu về các quy trình đào tạo nhân sự trong công ty-Trần Thịnh Lâm
192
 • Mọt Sách
 • xls
Thang Bảng Lương và các mẫu tiền lương năm 2017
Thang Bảng Lương và các mẫu tiền lương năm 2017
202
 • Mọt Sách
 • xlsx
Bảng excel tính Lương-Thuế thu nhập cá nhân-Bảo hiểm năm 2017
Bảng excel tính Lương-Thuế thu nhập cá nhân-Bảo hiểm năm 2017
187
 • Mọt Sách
 • pdf
Bộ công cụ lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2017
Bộ công cụ lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2017
165
 • Mọt sách
 • pdf
Bí quyết điều hành quản lý trong Google
Bí quyết điều hành quản lý trong Google
148
 • Mọt Sách
 • pdf
Tìm hiểu các mô hình thương mại điện tử
Tìm hiểu các mô hình thương mại điện tử
156
 • Mọt Sách