• doc
Huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp
Huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp
1118
 • Mọt Sách
 • doc
Đầu tư vốn Ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ trong nông nghiệp và những vấn đề đặt ra
Đầu tư vốn Ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ trong nông nghiệp và những vấn đề đặt ra
303
 • Mọt Sách
 • doc
Phát triển thị trường khoa học công nghệ trong nông nghiệp hướng tới phát triển nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nước
Phát triển thị trường khoa học công nghệ trong nông nghiệp hướng tới phát triển nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nước
311
 • Mọt Sách
 • doc
Nghiên cứu chọn tạo giống dong riềng, khoai lang, khoai sọ năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu một số sâu bệnh hại chính cho các tỉnh phía Bắc
Nghiên cứu chọn tạo giống dong riềng, khoai lang, khoai sọ năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu một số sâu bệnh hại chính cho các tỉnh phía Bắc
320
 • Sách Ki
 • doc
Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam
Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam
374
 • Mọt sách
 • doc
Nghiên cứu thành phần nòi của một số sâu, bệnh hại chính trên lúa và đánh giá tính kháng sâu bệnh của các giống lúa chủ lực
Nghiên cứu thành phần nòi của một số sâu, bệnh hại chính trên lúa và đánh giá tính kháng sâu bệnh của các giống lúa chủ lực
460
 • Mọt sách
 • doc
Nghiên cứu chọn tạo giống chanh leo phục vụ các vùng nguyên liệu trọng điểm đáp ứng nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu
Nghiên cứu chọn tạo giống chanh leo phục vụ các vùng nguyên liệu trọng điểm đáp ứng nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu
361
 • Mọt sách
 • docx
Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật rải vụ thu hoạch một số cây ăn quả chủ lực vùng Nam Bộ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật rải vụ thu hoạch một số cây ăn quả chủ lực vùng Nam Bộ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
744
 • Quang Minh
 • doc
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch nghiên cứu và chuyển giao công nghệ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch nghiên cứu và chuyển giao công nghệ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
350
 • Chuc Kim
 • doc
Quyết định số 5123/QĐ-BNN-TC về việc Ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 5123/QĐ-BNN-TC về việc Ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1798
 • Mọt sách
 • pdf
Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chống hà biển cho tàu thuyền gỗ
Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chống hà biển cho tàu thuyền gỗ
360
 • Quang Minh
 • pdf
Suy giảm dòng chảy kiệt và những tác động đến việc khai thác sử dụng nguồn nước và môi trường vùng hạ du lưu vực sông Mã
Suy giảm dòng chảy kiệt và những tác động đến việc khai thác sử dụng nguồn nước và môi trường vùng hạ du lưu vực sông Mã
340
 • Quang Minh