• doc
Huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp
Huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp
1173
 • Mọt Sách
 • doc
Nghiên cứu chọn tạo giống dong riềng, khoai lang, khoai sọ năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu một số sâu bệnh hại chính cho các tỉnh phía Bắc
Nghiên cứu chọn tạo giống dong riềng, khoai lang, khoai sọ năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu một số sâu bệnh hại chính cho các tỉnh phía Bắc
347
 • Sách Ki
 • doc
Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam
Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam
403
 • Mọt sách
 • doc
Nghiên cứu thành phần nòi của một số sâu, bệnh hại chính trên lúa và đánh giá tính kháng sâu bệnh của các giống lúa chủ lực
Nghiên cứu thành phần nòi của một số sâu, bệnh hại chính trên lúa và đánh giá tính kháng sâu bệnh của các giống lúa chủ lực
493
 • Mọt sách
 • doc
Nghiên cứu chọn tạo giống chanh leo phục vụ các vùng nguyên liệu trọng điểm đáp ứng nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu
Nghiên cứu chọn tạo giống chanh leo phục vụ các vùng nguyên liệu trọng điểm đáp ứng nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu
385
 • Mọt sách
 • docx
Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật rải vụ thu hoạch một số cây ăn quả chủ lực vùng Nam Bộ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật rải vụ thu hoạch một số cây ăn quả chủ lực vùng Nam Bộ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
786
 • Quang Minh
 • doc
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch nghiên cứu và chuyển giao công nghệ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch nghiên cứu và chuyển giao công nghệ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
377
 • Chuc Kim
 • doc
Quyết định ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc
Quyết định ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc
443
 • Quang Minh
 • docx
Kỹ thuật trồng rau mầm hữu cơ tại nhà
Kỹ thuật trồng rau mầm hữu cơ tại nhà
441
 • Quang Minh
 • pdf
Kỹ thuật trồng rau sạch: Trồng rau ăn quả
Kỹ thuật trồng rau sạch: Trồng rau ăn quả
420
 • Mọt Sách
 • pdf
Kỹ thuật trồng rau sạch: Trồng rau ăn lá
Kỹ thuật trồng rau sạch: Trồng rau ăn lá
420
 • Mọt Sách
 • pdf
Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau mầm tại nhà
Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau mầm tại nhà
355
 • Mọt Sách