Vì sao Trư Bát Giới đầu thai thành lợn ?

Vì sao Trư Bát Giới đầu thai thành lợn ?

Nhiều người đều biết đến nhân vật Chư Bát Giới trong bộ truyện và phim cùng tên: Tây Du Ký, nhưng đã bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tại sao Chư Bát Giới phải đầu thai thành lợn ?