Giới siêu giàu Châu Á (Tập 3): Cuộc Chiến Thừa Kế

Giới siêu giàu Châu Á (Tập 3): Cuộc Chiến Thừa Kế

Thông tin sách:
Giá sách:0 Mua sách
Chia sẻ:

Giới thiệu

Rich People Problems xảy ra 2 năm sau China Rich Girlfriend khi cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế bắt đầu nổ ra trong gia đình Young. Với khối tài sản khổng lồ của bà nội để lại, các thành viên trong dòng họ lần lượt trở về, khởi đầu cho một trận chiến ngầm tồi tệ mà chỉ có thể xảy ra trong tầng lớp thượng lưu.